Všichni víme jak vypadá. Postižená oblast kůže je nerovná, v kůži jsou patrné nepravidelné důlky a prohlubně, vkleslinky. Celulitida  se objevuje u obézních i štíhlých lidí, u sportovců i nesportovců, u mladých i starších.

Celulitidy je velmi obtížné se zbavit. Je resistentní na hubnutí, na sport. U celulitidy, která je způsobena nahromaděním mezibuněčné tekutiny je pomoc možná  díky opakovaným lymfodrenážím. Ale co u celulitidy, které je způsobena nahromaděním tuků nebo kombinací více příčin?

Jak vlastně vznikají typické ďolíčky a prohlubně? Vznikají tak, že se z podkoží do míst s dolíčky upínají vazivová vlákna, která pokožku vtahují dovnitř a tím vzniká nerovnost.

Nyní se nově nabízí možnost tyto vlákna částečně rozpustit a nahradit je nově vytvořeným vazivem, které již nebude defektní a nebude pokožku vtahovat dovnitř. Zároveň je zde možnost redukce tukových vrstev společně se snížením obsahu tekutiny v mezibuněčném prostoru. Toho lze dosáhnout injekční aplikací speciálních enzymů.

Přijďte se poradit, efekt je rychlý, celulitidy se můžete zbavit už během 14 dní.